Informacje ogólne

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników serwisu internetowego denfil.pl w związku z korzystaniem przez nich z usług związanych z działaniem serwisu.

Administratorem danych osobowych jest Denfil Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lipnicka 18/1a, 43-300 Bielsko-Biała. KRS 0000896944, NIP 9372734890,  REGON 388745452.

Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do prawidłowej realizacji poniższych celów.

Rodzaj gromadzonych Danych Osobowych?

Odwiedzając naszą Witrynę nawiązywana jest interakcja, poprzez którą mogą być gromadzone następujące informacje:

 • Informacje osobowe, takie jak imię i nazwisko, stanowisko i data urodzenia
 • Dane kontaktowe, w tym adres domowy i służbowy oraz adres e-mail
 • Informacje na temat produktów lub podmiotów konkurencyjnych
 • Informacje dotyczące płatności, w tym numer karty kredytowej/debetowej lub inne informacje finansowe
 • Informacje na temat konta, w tym nazwę użytkownika i zaszyfrowane hasło
 • Informacje pobierane automatycznie podczas wizyty w naszych Witrynach, w tym adresy IP, ogólne lokalizacje, dostawcy usług, czas podjęcia aktywności, identyfikatory technologii i urządzeń, a także informacje zgromadzone za pośrednictwem plików cookie / pikseli śledzących (prosimy o zapoznanie się również z polityką plików cookie).

Wszelkie wymienione wyżej informacje dostarczane mogą być na przykład następującymi metodami:

 • Dokonywanie zakupów, składanie zamówień i dokonywanie płatności za produkty lub usługi
 • Wypełnianie formularzy kontaktowych w naszych Witrynach
 • Kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej
 • Przekazanie wizytówki
 • Kontakt telefoniczny
 • Subskrybowanie naszych biuletynów informacyjnych
 • Uczestnictwo w naszych promocjach, ofertach, ankietach, quizach, kwestionariuszach i/lub konkursach
 • Tworzenie konta użytkownika w naszych Witrynach
 • Dostarczanie nam informacji zwrotnych lub recenzowanie produktów
 • Kontaktowanie się z nami w celu zadawania pytań i zgłaszania komentarzy

Przekazując nam powyższe dane gwarantujemy, że pozostaną one bezpieczne, poufne i nie zostaną udostępnione jakimkolwiek podmiotom Trzecim bez wyraźnej zgody Użytkownika.

Udostępnianie danych osobowych innym podmiotom

Dane osobowe użytkownika mogą być udostępniane:

 • podmiotom stowarzyszonym lub zależnym w celach opisanych w niniejszym Oświadczeniu o prywatności;
 • zewnętrznym dostawcom usług, którzy świadczą usługi, takie jak hosting witryny internetowej, analiza danych, przetwarzanie danych dotyczących płatności/rachunków, realizacja zamówienia, technologia informacyjna oraz powiązana infrastruktura, obsługa klienta, dostarczanie wiadomości e-mail, usługi CRM, zarządzanie tożsamością, zarządzanie wydarzeniami, wywiad marketingowy, audyt, wykrywanie przypadków oszustw oraz inne usługi;
 • stronom trzecim, aby umożliwić im wysyłanie wiadomości marketingowych zgodnie z dokonanymi przez użytkownika wyborami pod warunkiem, że użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie tego rodzaju wiadomości;

Firma Denfil korzysta z narzędzi analitycznych Google Analytics, które zbierają informacje na temat odwiedzin strony, takie jak podstrony, które zostały wyświetlone, czas, jaki użytkownik spędził na stronie czy przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami. W tym celu wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Analytics. W ramach mechanizmu do zarządzania ustawieniami plików cookies istnieje możliwość zadecydowania, czy w ramach usługi Google Analytics skorzystać również z funkcji marketingowych.

Ponadto na stronie internetowej osadzane są nagrania wideo z serwisu YouTube. Gdy użytkownik odtworzy takie nagrania, wykorzystywane są pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi YouTube.

Zapewniamy również możliwość korzystania z funkcji społecznościowych, takich jak udostępnianie treści w serwisach społecznościowych oraz subskrypcja profilu społecznościowego. Korzystanie z tych funkcji wiąże się z wykorzystywaniem plików cookies administratorów serwisów społecznościowych takich jak Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, Google+.

Ponadto firma może wykorzystywać, ujawniać lub przekazywać informacje na temat użytkownika stronie trzeciej w przypadku reorganizacji, fuzji, sprzedaży, przedsięwzięcia typu joint venture, cesji, przeniesienia lub innego zbycia całości lub dowolnej części naszej działalności, aktywów lub akcji (w tym w związku z bankructwem lub podobnym postępowaniem).

Umieszczenie łącza na Stronach internetowych firmy Denfil nie oznacza, że strona lub usługa, do której prowadzą łącza, są wspierane przez nas,  nasze podmioty stowarzyszone lub zależne.

Ponadto firma Denfil nie ponosi odpowiedzialności za gromadzenie, wykorzystywanie, ujawnianie lub politykę i praktyki bezpieczeństwa innych organizacji, takich jak Facebook, Apple, Google, Microsoft, ani żadnego innego twórcy aplikacji, dostawcy aplikacji, dostawcy platform społecznościowych, dostawcy systemów operacyjnych, dostawcy usług bezprzewodowych lub producenta urządzeń, w tym w odniesieniu do wszelkich danych osobowych ujawnianych innym organizacjom za pośrednictwem lub w związku ze stronami internetowymi firmy Denfil. Te inne organizacje mogą mieć swoje własne informacje, oświadczenia lub zasady ochrony prywatności. Zdecydowanie zalecane jest zapoznanie się z nimi w celu zrozumienia, w jaki sposób dane osobowe mogą być przetwarzane przez te organizacje.

Przyczyny przetwarzania Danych Osobowych?

Dane mogą być przetwarzane w sytuacjach:

 • W celu realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, do których należy na przykład:
  • obsługa klienta
  • przetwarzanie i obsługa skarg
  • zrozumienie Państwa potrzeb i świadczenie lepszych usług
  • ulepszanie treści, ogólne czynności administracyjne dotyczące naszych Witryn oraz dostosowywanie Witryn, na przykład personalizowanie doświadczeń klientów, pomiar skuteczności komunikatów i działania Witryn, a także optymalizacja działania Witryn
  • ulepszanie naszych produktów i usług
  • dostarczanie Państwu ofert, produktów, próbek, zaproszeń na wydarzenia i szkolenia, a także innych informacji reklamowych
  • opracowywanie analiz rynku
  • zakładanie kont użytkowników w naszych Witrynach oraz czynności administracyjne związane z tymi kontami
  • diagnostyka problemów związanych z oprogramowaniem, bezpieczeństwem i funkcjonowaniem strony
 • Jeśli udzielona zostanie zgoda, na przykład na okresowe wysyłanie wiadomości e-mail z informacjami na temat promocji, nowych produktów, usług lub zdarzeń bądź w celu dostarczania Państwu innych informacji reklamowych
 • W celu wypełniania naszych zobowiązań wynikających z umowy, jaką zawarli Państwo z nami w związku z naszymi produktami lub usługami, tj. w celu udzielania odpowiedzi na pytania i realizacji Państwa wniosków lub zamówień, przetwarzania płatności, a także zarządzania ankietami, quizami, kwestionariuszami i/lub konkursami oraz ich przetwarzania
 • W celu wypełniania naszych obowiązków prawnych, do których należy na przykład:
  • Prowadzenie rejestrów przedsiębiorstwa
  • Zapobieganie oszustwom
  • Spełnianie żądań organów publicznych

Prawa

RODO przyznaje następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo do usunięcia danych osobowych,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli takowa zgoda została wyrażona

Zasady związane z realizacją wskazanych uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 15 – 21 RODO.

W przypadku stwierdzenia, że w trakcie przetwarzania zostały naruszone przepisy o ochronie danych osobowych, istnieje możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

Każdemu użytkownikowi serwisu, przysługuje prawo wglądu do zgromadzonych danych osobowych.

Bezpieczeństwo

Denfil Sp. z o.o. podejmuje odpowiednie działania na rzecz ochrony Państwa Danych Osobowych przed przypadkowym lub niezgodnym z prawem zniszczeniem, utratą, zmianą lub nieupoważnionym ujawnieniem bądź dostępem, korzystając z różnorodnych zabezpieczeń fizycznych, operacyjnych i technologicznych. Gdy Państwa Dane Osobowe przestaną być potrzebne (zgodnie z zapisami niniejszego oświadczenia o ochronie prywatności), zostaną zniszczone, zanonimizowane lub usunięte w inny sposób z wykorzystaniem bezpiecznych metod.

Dane osobowe użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne lub dozwolone w świetle celów, dla których zostały uzyskane.

Używamy plików cookie w celu dostarczenia najwyższej jakości usług. Zapoznaj się z naszą Polityką cookie.